logo NPO vystrizekV2

Ucelené řešení umožňující realizaci revidovaného RVP

Do škol přichází v rámci Národního plánu obnovy finanční podpora ze strany MŠMT, konkrétně podle článku 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Finanční prostředky k tomu určené je škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Následuje přehled a popis využití čtyř vzdělávacích technologií, které jsou přímo určeny pro výuku na 1. i 2. stupni ZŠ i na víceletých gymnáziích. Jsou proto optimální pro čerpání těchto podpůrných prostředků z programu Digitalizujeme školu / Digitální učební pomůcky.

Uvedené technologie umí naplnit požadavky předmětu nová informatika. Uplatní se v rámci revizí RVP a začlenění nových klíčových kompetencí. Zároveň obstojí jako prostředek pro výuku a vzdělávání v ostatních, tj. i v neinformatických předmětech.

Za Aktivní třídu jsme velmi rádi, že dochází k takto významné modernizaci českého školství. Nové směry ve vzdělávání sledujeme na zahraničních konferencích již několik let a od samého začátku se připravujeme na jejich zavádění do školní praxe. Díky našemu aktivnímu přístupu jsme nyní schopni nabídnout promyšlené a funkční řešení, které určitě není šité „horkou jehlou“. Právě naopak. Pokud se rozhodnete dále popsané metody do výuky zavést, bude vám k dispozici velké množství zpracovaných materiálů, metodická i technická podpora a lektoři, díky kterým na to nebudete sami.

 

irobot

Hlavní vlastnosti nabízeného řešení

 • Vizuální, blokové i textové programovací prostředí
 • Metodická podpora a knihovna výukových lekcí
 • Vhodné pro frontální, skupinové i projektové vyučování
 • Podpora rozvoje kreativity, logického myšlení a algoritmizace
 • Lego® kompatibilní

Doporučené výukové pomůcky

 • Robo

  Pro nejmenší – Robo Wunderkind

  Autonomní robotická stavebnice Robo Wunderkind vytváří moderní výukové pomůcky, které mění způsob, jakým se děti učí, ať už ve škole, nebo doma.
  S našimi sadami sestavíte robůtka za několik minut. Stejně rychle ho rozhýbete pomocí dodávané aplikace. Práce s Robo Wunderkind podporuje rozvoj kognitivních funkcí a dokáže poutavou formou zaujmout děti i učitele. Unikátní je „kostičkový“ barevný systém bloků, se kterými se jednoduše realizují různé typy projektů. Díky jednoduchému ovládání je tato stavebnice vhodná pro nejmenší.

  grafikarobo

 • irobot

  Nejen do informatiky – iRobot Root

  Multifunkční robot „vše v jednom“ pro výuku algoritmického myšlení a základů programování. Jeho silnou stránkou je uplatnění v neinformatických předmětech. Robot se nijak neskládá a nesestavuje. Mezi unikátní funkce patří schopnost psaní a mazání na magnetické tabuli. Držák fixy lze využít i jako akční člen. Volně dostupný software obsahuje galerii připravených lekcí vhodných pro začátečníky i pokročilé. Disponuje třemi úrovněmi kódování a integrovaným simulátorem.

  grafikairobot

 • sam

  IoT ve škole – SAM Labs

  Polytechnická stavebnice internetu věcí (IoT) SAM Labs nabízí bezdrátové bloky, které umožňují sestavit zařízení, mechanismus nebo simulaci k většině předmětů na ZŠ, a vhodně tak doplnit výuku informatiky i neinformatických předmětů. Koncepce vytvořená učiteli kombinuje stavebnici, elektroniku
  a programování. Vzbuzuje představivost a rozvíjí logické myšlení. Silná metodická podpora a jednoduché ovládání zajistí rychlou implementaci do školní praxe. SAM Labs metodicky pokryje 1. i 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

  grafikasam

 • pasco

  Přírodní vědy – PASCO Scientific

  Soubor senzorů a akčních členů PASCO umožňuje žákům aktivně zkoumat přírodu pomocí experimentu a zapojovat při tom měření a analýzu reálných dat. Pokud žákům dáte k dispozici moderní senzory a software, dostanou do rukou nástroje, které jim umožní měřit reálné přírodovědné fenomény, ne se o nich pouze teoreticky učit. Možnost připojení akčních členů a vytváření kódu v jazyce Blockly či Python činí z PASCO nejbohatší platformu pro vytváření skutečných STEAM lekcí.

  grafikapasco

 

Modelové využití technologií na ZŠ a víceletých gymnáziích

Témata ukázkových lekcí pro relevantní období jsou pouze orientační a lze za ně dosadit jakékoli jiné téma nebo obsah.

Digitální výukové pomůcky zde obvykle slouží jako průvodce učební látkou. Jednotlivé uvedené technologie tvoří ucelený systém pokrývající požadavky na rozvoj digitálních kompetencí a výuku nové informatiky během celé školní docházky.

V tabulce jsou barevně zvýrazněna období, pro která se konkrétní systém hodí nejvíce, a ukázková témata lekcí.

 

AktivniTrida letakA4 2022 03 10 Stránka 3

Ceník

AktivniTrida letakA4 2022 e mail Stránka 4

Ceny jsou uvedené včetně DPH. 

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše řešení v rámci výzev z programu Národní plán obnovy? Nebo vás zajímají podrobnější informace? Neváhejte nás kontaktovat:

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas

 • Promethean Logo PrometheanBlack RGB 0621v1
 • logo1
 • SAMLabs Logo grey
 • Root Logo Lockup kopie
 • Infento logo cb
 • logo1
 • catchbox new
 • logo1
 • logo1